Hongkong Land là một nhóm đầu tư, quản lý và phát triển bất động sản niêm yết lớn. Tập đoàn sở hữu và quản lý hơn 850.000 m2. của văn phòng chính và tài sản bán lẻ xa xỉ tại các thành phố lớn của châu Á, chủ yếu ở Hồng Kông, Singapore, Bắc Kinh và Jakarta. Tập đoàn cũng có một số dự án dân cư, thương mại và hỗn hợp chất lượng cao đang được phát triển tại các thành phố trên khắp Trung Quốc và Đông Nam Á. Tại Singapore, công ty con của nó, MCL Land, là một nhà phát triển dân cư được thành lập. Hongkong Land Holdings Limited được thành lập tại Bermuda và có một danh sách tiêu chuẩn trên Sàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn, với các danh sách thứ cấp ở Bermuda và Singapore. Các tài sản và khoản đầu tư của Tập đoàn được quản lý từ Hồng Kông bởi Hongkong Land Limited. Hongkong Land là thành viên của Tập đoàn Jardine Matheson.
 

DISCLAIMER    PRIVACY POLICY