background
Tiến độ dự án The Marq
Tháng 11 năm 2021

Đang xúc tiến công tác nghiệm thu bàn giao

Phần hầm (04 tầng hầm):

  • Toàn bộ công tác xây dựng và cơ điện đã hoàn thành.
  • Bàn giao toàn bộ các tầng hầm cho đơn vị vận hành tòa nhà.

Phần công tác hoàn thiện tòa nhà:

  • Toàn bộ công tác xây dựng, cảnh quan cây xanh và cơ điện đã hoàn thành.
  • Bàn giao các tầng tiện ích cho đơn vị vận hành tòa nhà quản lý.
  • Bắt đầu bàn giao nhà cho những chủ nhà đầu tiên nhận nhà sớm.