background

Tiến độ dự án The Marq

Tháng 10 năm 2021

Đang xúc tiến công tác nghiệm thu bàn giao

Trong tháng 10/2021,
tiến độ xây dựng đã thực hiện như sau:

  • Hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng hoàn thiện căn hộ, đang triển khai vệ sinh cho công tác bàn giao.
  • Hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng và Cơ Điện tầng hầm, đang triển khai vệ sinh cho công tác bàn giao.
  • Hoàn thành nghiệm thu Phòng Cháy Chữa Cháy và nghiệm thu Bộ Xây Dựng.
  • Hoàn thành công tác hoàn thiện khu cảnh quan, đang triển khai vệ sinh cho công tác bàn giao.