Blog

17.09.2021

Tọa lạc tại vị trí hiếm hoi ngay giữa trung tâm khu CBD của thành phố Hồ Chí Minh, dự án The Marq…

29.11.2021

Bên cạnh vị trí tiềm năng, chất lượng và quy mô dự án thì chủ đầu tư uy tín là một trong những yếu tố…

02.12.2021

Bên cạnh vị trí tiềm năng, chất lượng và quy mô dự án thì chủ đầu tư uy tín là một trong những…

08.01.2022

The Marq hiện diện trong đó là một thế hệ cư dân đa phần nằm trong các tầng lớp tri thức cao…

12.01.2022

The Marq được khen gợi trong việc trang bị các tiện ích đa dạng, thiết thực góp phần…

27.01.2022

The Marq được khen gợi trong việc trang bị các tiện ích đa dạng, thiết thực góp phần…